Informace o zpracování osobních údajů

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

V kontextu Vašeho využívání webových stránek www.skrz.cz a naší mobilní aplikace (obojí společně budeme dále označovat už jen jako „Služby“) jsme my, tedy společnost Skrz.cz, s.r.o., IČO: 247 88 015, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 (dále jen „Skrz.cz“), správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je zjednodušeně ten, kdo rozhoduje proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Skrz.cz je webová stránka hledající cenově nebo jinak výhodné nebo zajímavé nabídky na služby nebo zboží, které se dá zakoupit na internetu nebo v kamenných obchodech. Každý den tak kontrolujeme miliony položek od různých prodejců a vybíráme to, co by Vám nemělo uniknout. O těchto zajímavých nabídkách Vás budeme informovat přednostně v e-mailu nebo v mobilní aplikaci a následně na webových stránkách www.skrz.cz.

Pokud v této informaci o zpracování osobních údajů nenajdete odpovědi na Vaše otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět, můžete nás kontaktovat na e-mailu podpora@skrz.cz, na telefonním čísle +420 775 921 621 od pondělí až pátku od 08:00 do 17:00, nebo na korespondenční adrese: Skrz.cz, s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás:

Když se registrujete v rámci našich Služeb a založíte si tak u nás uživatelský účet

Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, budeme potřebovat Váš e-mail a heslo.

Při využívání našich Služeb

Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali. Pokud využíváte naši mobilní aplikaci, můžeme získat také informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a to včetně informace o Vaší poloze, pokud jste na Vašem mobilním zařízení tuto funkci povolili. Zaznamenáváme také historii Vašich nákupů u našich partnerů prodávajících své zboží online na internetu.

Při komunikaci s Vámi, nebo když se účastníte našich promo akcí a soutěží

Vaše osobní údaje získáváme, když s námi komunikujete – ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu na našich webových stránkách či klasické pošty nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje). Pokud se zúčastníte námi organizované soutěže nebo jiné aktivity, sbíráme data, která jsou zapotřebí k fungování soutěže nebo dané aktivity nebo podmínkou pro udělení cen do soutěže.

V některých případech získáváme Vaše osobní údaje od třetích osob:

Pokud se rozhodnete k našim Službám přihlásit pomocí sociálních sítí jako je např. Facebook, poskytnete nám tím své jméno, e-mailovou adresu, datum narození a další informace, které jsou dostupné z Vašeho profilu (a které se s námi rozhodnete sdílet).

Osobní zdroje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a z internetu, a z vlastní činnosti, a to především vyhodnocováním a analýzou Vašich osobních údajů získaných z jiných, výše uvedených, zdrojů.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje pracováváme pro účely uvedené níže.  

Abychom Vám mohli prostřednictvím našich Služeb ukazovat nabídky, o kterých jste nám řekli nebo si myslíme, že by Vás mohly zajímat, a případně abychom pro Vás mohli ověřit dostupnost služby nebo produktu, o které máte zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně proto, abychom Vám mohli poskytovat nabídky zboží nebo služeb našich partnerů, o které jste prostřednictvím našich webových stránek projevili zájem, nebo si myslíme, že by pro Vás mohly být zajímavé.

Právní základ pro zpracování je v tomto případě splnění smlouvy.

Správa a zlepšování našich Služeb, sledování trendů a prevence podvodného jednání

Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli, mimo jiné díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše Služby. Nasbíraná data o chování nakupujících sbíráme a porovnáváme v dlouhodobém čase a porovnáváme trend zájmu o konkrétní služby nebo zboží. Nasbíraná data rovněž používáme k detekci fiktivních objednávek.

Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.  

Abychom Vám mohli dát vědět o nabídkách, o kterých si myslíme, že Vás budou zajímat (přímý marketing)

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím e-mailu a naší mobilní aplikace.

Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit, a to především prostřednictvím svého uživatelského účtu, kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ na konci našich e-mailových zpráv, nebo nám jednoduše napište e-mail na adresu uvedenou výše (v případě mobilního zařízení změnou nastavení).

Pro tento účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracování na základě souhlasu  

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu – účel a další informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny v rámci informací, který Vám poskytneme v okamžiku, kdy Vás o takový souhlas požádáme.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. Například osobní údaje týkající se Vašeho uživatelského účtu budeme zpracovávat po dobu, kdy u nás budete mít uživatelský účet založený.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme s našimi dodavateli, především s osobami, které zajišťují dopravu Vašich objednávek, dále pak také s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Cookies

Na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení našich webových stránek. Díky cookies můžeme identifikovat způsob, jakým s obsahem webových stránek pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Toto udělení souhlasu nastavujete přímo ve Vámi používaném prohlížeči. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají Vaše osobní údaje jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázaní mlčenlivostí. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky a případně v dalších zemích Evropské unie.  Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

  • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
  • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.
  • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny informací o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace a v patičce webu u odkazu na informaci o zpracování osobních údajů, který je viditelný na každé stránce Skrz.cz.  Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.