Rozmrazovač skel Compass -38°C, 500 ml

Rozmrazovač skel Compass -38°C, 500 ml
Vyprodáno

66 Kč 73 Kč

Sleva byla ukončena

Rozmrazovač skel Compass -38°C, 500 ml

Leštěnky na auto Auto Sklo Okna Compass Euronics.cz


Nezaujala vás tato nabídka?
Auto & Moto 103 nabídek

Podrobnosti

Compass Rozmrazovač oken mechanický 500ml -38°C * Rozmrazovač skel pro snadné odstranění sněhu, ledu a námrazy ze skel. * Zabraňuje opětovnému zamrznutí. * Odstraňuje led bez námahy, účinný až do -38°C. Technické parametry: * Objem: 500 ml * Typ: mechanický rozprašovač Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: Hořlavá kapalina III. třídy H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Podobné aktivní nabídky

 • Yankee Candle Midsummer´s Night Vent Stick 4 ks vonné kolíčky do auta unisex

  Autokosmetika > Osvěžovače vzduchu

  130 Kč

  Zobrazit nabídku
 • Yankee Candle Alfresco Afternoon Car Jar 1 ks vonná visačka do auta unisex

  Autokosmetika > Osvěžovače vzduchu

  130 Kč

  Zobrazit nabídku
 • TIP! FIX IT PRO tužka na opravu laku

  Autokosmetika > Oprava laku

  99 Kč

  Zobrazit nabídku

Načítám...