Agro zahradnické 10 kg

Agro zahradnické 10 kg
-39 %
Vyprodáno

199 Kč 329 Kč

Sleva byla ukončena

Hnojivo Agro zahradnické 10 kg + Doprava zdarma

Travní osivo Agro Kasa

Podrobnosti

Unikátní česká receptura! Bezchloridové granulované organominerální hnojivo. Obsahuje vysoké dávky živin ve formě okamžitě přijatelné pro rostliny a živiny pozvolna působící až 2 měsíce. Obohaceno o přírodní hnojivo Guano- zdroj dobře přijatelného fosforu. Obohaceno o mořské řasy - zdroj minerálních látek a růstových hormonů pro vyšší stimulaci klíčení, prokořeňování a růst. Hnojivo najde uplatnění na celé zahradě (ovoce, zelenina, okrasné keře, trvalky aj.). Doba použitelnosti: 5 let od data výroby. SLOŽENÍ: dusík-fosfor-draslík (10-9-15) + hořčík, guano a mořské řasy. Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. R36 Dráždí oči. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní